Omnium Software Products

Loading

Implementarea conceptelor Calitate 4.0

Implementarea conceptelor Calitate 4.0

Despre Calitatea 4.0

Noi toți suntem familiarizați cu conceptul de Industria 4.0, dar mai puțin cu conceptul de Calitate 4.0.

Calitatea 4.0 se referă la digitalizarea proceselor referitoare la managementul calității.

Noi am fost implicați încă de la începutul anilor 2000, când am început simplificarea proceselor de acces la documentația sistemului de management prin publicarea acestora în portaluri Intranet.

Proiectele de transformare digitală în vederea tranziției către ”Quality 4.0” au început din 2004 când am instalat primul Windows 2003 SBS server și am dezvoltat primul portal pentru o companie multinațională producătoare de componente auto.

Abordarea Omnium Software

Suntem în acest domeniu de aproape două decenii, timp în care am văzut multe situații apărute ca urmare a modificărilor standardelor de referință precum IATF 16949 și a evoluției tehnologiilor.

Pas cu pas am asimilat din ce în ce mai multe procese în această abordare de transformare digitală, procese precum:

 • fluxul de control al documentelor (propunere - aprobare propunere - transfer spre aprobare - aprobare - publicare)
 • fluxul de management al acțiunilor corective/ preventive)
 • procesele de audit intern

În urma acestei experiențe practice în industria auto, noi am definit o serie de instrumente digitale pe care le considerăm necesare pentru susținerea implementării unui sistem de management robust:

Structura unui sistem de management la nivel ”Quality 4.0”. Recomandarea Omnium Software

Ca prim pas recomandăm implementarea:

 • interfeței principale - punctul de acces în portal
 • sistemului de control al documentelor (DCS - Documents Controller System)
 • sistemului de management al riscurilor, oportunităților și acțiunilor (ORC - Online Controller System)

Proiect de ameliorare a sistemului de management al calității ca prim pas spre tranziția la ”Quality 4.0”

Situația curentă

Companie din industria auto, producătoare de componente, furnizor de rangul 1 sau 2.

Sistem de management implementat într-o structură descentralizată, documentația este în mare parte pe suport de hârtie sau formată din fișiere Office sau similar, fișiere stocate în computerele utilizatorilor.

În timp sunt identificate următoarele probleme:

 • accesul la documentație este dependent de persoanele care dețin respectivele documente/ date. Dacă persoana nu este disponibilă, documentul nu poate fi accesat.
 • căutarea unui document ia foarte mult timp, mai ales în cazul auditului intern, ceea ce poate duce la ”depunctarea” companiei
 • documentele sunt pierdute des, fenomen cauzat de rotația personalului
 • în cazurile tot mai des întâlnite în care trebuie să lucrăm remote și centralizat, acest lucru nu este posibil

Obiectivele proiectului de ameliorare

Transformarea digitală a sistemului de management al calității, pentru:

 • sistematizarea documentelor pentru facilitarea accesului la acestea dintr-o locație unică accesibilă întregului personal
 • eliminarea pierderilor de informație documentată printr-un control centralizat al acesteia
 • organizarea fluxurilor de verificare/ aprobare/ distribuire a documentelor într-un mod trasabil și organizat
 • controlul în timp real al progresului acțiunilor în vederea creșterii implicării personalului și eliminării situațiilor în care anumite acțiuni nu se realizează la timp fără un motiv obiectiv

Implementarea în viziunea noastră

Implementarea constă în primul rând în analiza activităților administrative efectuate în vederea eliminării celor fără valoare adăugată un exemplu ar putea fi deplasarea de la parter la etaj pentru a semna un formular), identificării riscurilor relative la controlul informațiilor documentate și adăugarea elementelor digitale.

În final vom obține un sistem de management al calității implementat într-un mod robust, independent de persoanele care îl operează.

Interfata principală - orientarea spre procese

IATF 16949 este un standard orientat spre procese. Orice companie care va implementa un sistem compatibil cu acest standard va trebui să identifice procesele pe care le operează și cerințele standardului la care aceasta va răspunde.

Interfața principală de acces în portal

De aici putem accesa secțiunea procese unde vedem compatibilitatea cerințelor pentru fiecare proces și de unde putem accesa documentația sistemului:

Acces în zona cerințe vs. procese

De aici putem căuta în interiorul sistemului folosind cuvinte cheie și comuta vederile în funcție de standardul curent (IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001..).

Accesând procesul auditat, vizualizăm rapid documentația aferentă:

Acces la documentația procesului - în cazul nostru ameliorare continuă

Documentele sunt gestionate prin intermediului instrumentului digital DCS, element care trebuie introdus pentru a facilita transformarea digitală a sistemului de management.